LYME SYMPTOOM CHECKLIST

Na jaren van Lyme heb ik terug energie

www.timeforlyme.eu heeft mij gevraagd om op 29 september 2021 mijn verhaal te brengen over mijn genezing van de ziekte van Lyme.  Dit zal in Deinze plaatsvinden. Iedereen die lijdt aan de ziekte van Lyme, of familieleden zijn van harte welkom. Om erbij te zijn, kan je best contact opnemen met www.tymeforlyme.eu want de plaatsen zijn wellicht beperkt. Als alles goedkomt met de Coronacrisis, zal ik er zijn. Fingers crossed! Bert

Heb ik de chronische Ziekte van Lyme, late stadium van Lyme? Doe de Horowitz Chronische Lyme Test!

Als je niet zeker bent, of je de Ziekte van Lyme (of MSIDS, co-infecties) hebt, is onderstaande vragenlijst een essentiële stap om de waarschijnlijkheid ervan te bepalen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je in het verleden een tekenbeet hebt gehad, maar dat de Lyme-testen bij de arts toch negatief uitwijzen, ook al heb je klachten die op Lyme wijzen.

Dat je vals negatief test op de ziekte van Lyme, komt helaas vaak voor,  omdat de testen lang niet 100% sluitend zijn, omwille van de aard van de Borealia-bacterie, die in staat zich te verstoppen achter een lichaamseigen biofilm of achter gifstoffen en zware metalen. Door dit verdedigingsmechanisme van de Lyme-bacterie, is deze dikwijls niet te zien op de Lyme test bij de arts. 

Geen tekenbeet, maar toch ernstige klachten die wijzen op de ziekte van Lyme: doe de Horowitz Test

Het kan ook zijn dat je je geen tekenbeet herinnert, maar toch ernstige klachten hebt. Het kan ook zijn dat de Lyme-bacterie zich heeft overgedragen via sexueel contact. Heb je ernstige klachten, maar weet de arts er geen raad mee, en test je negatief op de Ziekte van Lyme? Doe de Horowitz Chronische Lyme Test en krijg op die manier inzicht in je situatie. 

Positief getest op de ziekte van Lyme bij de  arts?

Als je reeds getest bent op Lyme, en wel degelijk Lyme hebt gediagnosticeerd gekregen, kan je deze vragenlijst natuurlijk negeren.

Horowitz Chronische Lyme test: gebaseerd op fundamenteel en jarenlang onderzoek 

Deze test is gebaseerd op jarenlang onderzoek door Dr. Joseph Burascano, toen hij bezig was met de behandeling van patiënten met de Ziekte van Lyme. Hij ontdekte, en andere artsen hebben bevestigd dat er een aantal veel voorkomende symptomen waren bij de Lyme-patiënt. En deze items vormen de basis van deze vragenlijst.

De vragenlijst is bedoeld om de waarschijnlijkheid te bepalen van een LYME-MSIDS-diagnose.

Alle punten op de lijst in “deel 1” zijn symptomen die kunnen worden waargenomen met de ziekte van Lyme. Ze zijn niet specifiek voor de Ziekte van Lyme en kunnen worden waargenomen bij tal van andere aandoeningen.  Echter, de vorm die kan worden waargenomen door alle symptomen tegelijkertijd te bekijken, helpt ons een waarschijnlijkheid te bepalen of de patiënt kan lijden aan de Ziekte van Lyme en de bijhorende door teken overgedragen aandoeningen.

Deel 2 en deel 3 van de vragenlijst vertegenwoordigen die tekens en symptoomcomplexen die het meest geassocieerd worden met Lyme en MSIDS (co-infecties). Deze vragen zijn gecompileerd na onderzoek van honderden patiëntenprofielen in het laatste decennium.

Deel 4 is gebaseerd op twee van de vier vragen in de Healthy Days Core Module, gebruikt door de CDC om populatietrends  te volgen en het identificeren van ongelijkheden in de gezondheidszorg. En het helpt ons de frequentie van lichamelijke en geestelijke gezondheidsproblemen vast te stellen in de afgelopen maand.

Je kunt deze vragenlijst gebruiken als uitgangspunt  voor de beslissingsrichting die je naar de juiste diagnose zal leiden.

De ziekte van Lyme is een klinische diagnose

Onthoud, de Ziekte van Lyme is een klinische diagnose (dwz gebaseerd op basis van klachten, symptomen en verschijnselen), en bloedonderzoek helpt alleen om uw vermoeden te bevestigen. Dit bloedonderzoek is helaas niet altijd performant.

DOE NU de Chronische Lyme Horowitz Test

Beantwoord de vragen zo eerlijk mogelijk. Denk eens na hoe u zich de afgelopen maand voelde en hoe vaak u last heeft gehad van de volgende problemen.

Geef een score aan elk symptoom, gaande van 0 (geen klacht of nvt), 1 (lichte klachten), 2 (matige klachten), 3 (ernstige klachten). Hou al je scores bij. Op het einde van de test tel je alles  samen en krijg je een evaluatie van je totale score. 

Chronische Lyme Horowitz Test – Deel 1

1.       Onverklaarbare koorts, zweten, koude rillingen, blozen, warmte-uitbarstingen 
2.       Onverklaarbare veranderingen in gewicht, zowel meer als minder 
3.       Vermoeidheid 
4.       Onverklaarbaar haarverlies 
5.       Gezwollen (keel-)klieren 
6.       Keelpijn 
7.       Pijnlijke testikels of bekkenpijn 
8.       Onverklaarbare onregelmatige menstruatie 
9.       Onverklaarbare borstmelkproduktie of pijnlijke borsten 
10.    Pijnlijke urineblaas of verstoorde blaasfunctie 
11.    Seksuele minder functioneren of verlies van libido 
12.    Maagklachten 
13.    Verandering van de darmfunctie (constipatie of diarree) 
14.    Pijn op de borst of op de ribben 
15.    Kortademigheid of hoest, ademnood 
16.    Hartkloppingen, hartslag overslaan 
17.    Voorgeschiedenis van hartgeruis of minder functionerende hartklep 
18.    Gewrichtspijn of –zwelling 
19.    Stijfheid van de nek of rug 
20.    Spierpijn of krampen 
21.    Ongecontroleerde spiertrekkingen in het gezicht of andere spieren 
22.    Hoofdpijn 
23.    Nekstijfheid of krakende nek 
24.    Tintelingen, gevoelloosheid, branderig of stekend gevoel 
25.    Aangezichtsverlamming (Bell’s palsy) 
26.    Ogen / visie: dubbel en/of wazig 
27.    Oren / gehoor: zoemen, beltoon, oorpijn 
28.    Toegenomen reisziekte, duizeligheid 
29.    Licht gevoel in het hoofd, slecht evenwicht, moeite met lopen 
30.    Tremors (schudden van een of meer lichaamsdelen door onwillekeurige samentrekking van spieren) 
31.    Verwarring, verwardheid, moeite met denken 
32.    Moeite met concentratie of lezen 
33.    Vergeetachtigheid, slecht korte termijngeheugen 
34.    Desoriëntatie: verdwalen, naar verkeerde plaatsen gaan 
35.    Moeilijkheden met spreken of schrijven 
36.    Stemmingswisselingen, prikkelbaarheid of depressie 
37.    Verstoorde slaap: te veel, te weinig, vroeg ontwaken 
38.    Overdreven symptomen of ergere kater na consumptie van alcohol 
Tel je totale score uit van deel 1: 

Chronische Lyme Horowitz Test – Deel 2: de meest gemeenschappelijke score voor Lyme-patiënten

Als u uzelf 3 punten gaf voor ELK van deze vragen uit Deel 1 (3, 18, 24, 33, 37), geef dan jezelf  hier éénmaal 5 extra punten.  Hier nog eens de vragen:

3.       Vermoeidheid 
33.       Vergeetachtigheid, slecht korte termijngeheugen 
18.       Gewrichtspijn of gewrichtszwelling 
24.       Tintelingen, gevoelloosheid, branderig of stekend gevoel 
37.       Verstoorde slaap: te veel, te weinig, vroeg ontwaken 
Noteer hier je score uit van deel 2: (0 of 5 punten) 

Chronische Lyme Horowitz Test – Deel 3: Lyme-incidentie-score

Omcircel nu de punten voor elk van de volgende stellingen waarmeeu het eens kunt zijn.

1.       U hebt/had een tekenbeet gehad zonder uitslag of griepachtige symptomen:3
2.       Je hebt/had een tekenbeet, en EM (erythema migrans = kring rond de tekenbeet) of een ongedefinieerde uitslag gevolgd door griepachtige symptomen:5
3.       Je woont in wat wordt beschouwd als een Lyme-aanwezig gebied:2
4.       U hebt een familielid bij wie de diagnose Lyme is gesteld en/of waarbij de diagnose is gesteld van een of meerdere andere door teken overgedragen infectie(s) (co-infecties):1
5.       Je ervaart spierpijn die zich telkens op andere plaatsen manifesteert:4
6.       Je ervaart gewrichtspijn die zich telkens op andere plaatsen manifesteert:4
7.       Je ervaart tintelingen / branderigheid / gevoelloosheid die verandert van plaats en/of dan weer wel, en dan weer niet optreedt:4
8.       U heeft eerder een diagnose gekregen van het chronisch vermoeidheidssyndroom of fybromyalgie:3
9.       U heeft een eerder diagnose van een specifieke auto-immuunziekte gekregen
(lupus, MS of reumatoïde artritis) of van een niet gedefinieerde auto-immuunziekte:
3
10.    U hebt een positieve Lyme-test gehad
(bvb IFA, ELISA, Western Blot, PCR en/of borrelia-cultuur, LTT en/of El ispot):
5
Tel je totale score uit van deel 3: 

Chronische Lyme Horowitz Test – Deel 4: algehele gezondheidsscore

Denkend aan je algehele lichamelijke gezondheid, voor hoeveel van de afgelopen dertig dagen was je lichamelijke gezondheid niet goed?

5 dagen:1
12 dagen:2
20 dagen:3
30 dagen:4
Tel je totale score uit van deel 1: 

Noteer hier je scores van Deel 1 tem Deel 4, en tel het totaal op

Score deel 1: 
Score deel 2: 
Score deel 3: 
Score deel 4: 
TOTALE SCORE 

Evaluatie van de Lyme-MSIDS-test (= Lyme met co-infecties)

  • Als u 46 of meer hebt gescoord, heb je grote kans op één of meerdere door teken overgedragen stoornis
  • Als u tussen 21 en 45 hebt gescoord, heb je mogelijk één of meerdere door teken overgedragen aandoening
  • Scoorde u onder de 21, heeft u waarschijnlijk geen door teken overgedragen aandoening

www.timeforlyme.eu heeft mij gevraagd om op 29 september 2021 mijn verhaal te brengen over mijn genezing van de ziekte van Lyme.  Dit zal in Deinze plaatsvinden. Iedereen die lijdt aan de ziekte van Lyme, of familieleden zijn van harte welkom. Om erbij te zijn, kan je best contact opnemen met www.tymeforlyme.eu want de plaatsen zijn wellicht beperkt. Als alles goedkomt met de Coronacrisis, zal ik er zijn. Fingers crossed! Bert

Voor de allerbenieuwsten: dit is het allerbelangrijkste (en duurste) reddingsmiddel, maar tevens ook het duurste. Het de allereerste moedermelk die een baby krijgt via de borstvoeding, wanneer de baby voor het eerst in aanraking komt met de boze buitenwereld, met al zijn onbekende virussen, (al dan niet goede) bacteriën, parasieten en schimmels. De link daarnaar vind je hier. Maar staar je er niet op blind, het is slechts één van de dingen die je zal nodig hebben. Maar nogmaals, het is wel het duurste. HIER IS DE LINK. VERSCHIET NIET!