Ziekte van Lyme Symptomen na jaren

Na jaren van Lyme heb ik terug energie

Symptomen van de Ziekte Van Lyme na jaren | Lyme Late Stadium

De symptomen van de ziekte van Lyme na jaren, dus in de chronische en late stadium van de ziekte van Lyme, kunnen erg verschillen van persoon tot persoon, afhankelijk van tal van factoren, zoals de sterkte van zijn immuunsysteem, zijn verleden inzake leefstijl en voeding, de mate van blootstelling aan milieutoxines, gifstoffen, zware metalen (heeft deze persoon bvb jaren gewerkt in de metaalindustrie of dergelijke,…),  toeval, andere actuele of voorgaande ziektes, algehele gezondheidstoestand, bepaalde gevoeligheden, erfelijke factoren, enzovoort,…

Toch kunnen we bepaalde symptomen voor de ziekte van Lyme na jaren isoleren:

De 5 meest voorkomende gemeenschappelijke Symptomen bij Lyme na Jaren (chronische Lyme)

Onderzoek heeft aangetoond dat de vijf meest voorkomende gemeenschappelijke symptomen of klachten bij de chronische Ziekte van Lyme na jaren zijn:

 • Grote vermoeidheidssymptomen
 • Vergeetachtigheid, slecht korte termijngeheugen, concentratieprobleemsymptoom
 • Gewrichtspijn of gewrichtszwelling of spierpijn. Deze pijnsymptomen kunnen zich dan weer hier, dan weer op een andere plaats manifesteren
 • Tintelingen, gevoelloosheid, branderig of stekend gevoel hier of daar in het lichaam. Deze symptomen kunnen in de tijd ook weer komen en gaan, om vervolgens weer terug te komen.
 • Verstoorde slaapsymtoom: te veel slaap, te weinig slaap, te vroeg ontwaken, overdag slapen

Uitgebreidere Lijst van Symptomen van de Ziekte van Lyme na Jaren (chronische Lyme)

De lijst van symptomen van de ziekte van Lyme na jaren in combinatie met MSIDS (dus de meest voorkomende en multi-systemische vorm van de chronische Ziekte van Lyme met de co-infecties en zeer vaak auto-immuniteiten) is echter nog uitgebreider. Na de lijst van de 5 belangrijkste symptomen die het meest voorkomen bij ALLE Lyme-patiënten, zijn volgende symptomen het meest voorkomend en gemeenschappelijke bij deze patiënten:

 • Grote vermoeidheidssymptomen
 • Hoofdpijn-symptomen
 • Stijfheid van de nek of rug
 • Symptomen van gewrichtspijn of gewrichtszwelling
 • Tintelingen, gevoelloosheid, en/of branderig of stekend gevoel in de ledematen
 • Verwarring, vergeetachtigheid, moeite met denken, slecht korte termijngeheugen, concentratieprobleemsymptomen
 • Leesproblemen
 • Symptomen van verstoorde slaap, te vroeg of te laat ontwaken, moeilijk in slaap raken, overdag slapen
 • Problemen met spreken of schrijven, niet op zijn woorden kunnen komen

Symptomen van de Ziekte van Lyme na Jaren / niet enkel specifiek voor Lyme

Verder zijn er nog meer symptomen die ook veelvuldig geregistreerd werden bij mensen met de Ziekte van Lyme en MSIDS, maar niet zo overweldigend als voorgaande symptomen.

Onderstaande symptomen kunnen optreden bij mensen met de Ziekte van Lyme, maar ook evenzeer bij mensen met andere aandoeningen, die niet de Ziekte van Lyme hebben, maar lijden aan aandoeningen waarvan de symptomen lijken op die van de Ziekte van Lyme.  

Aangezien de chronische Lyme-diagnose in hoofdzaak een klinische diagnose is, dwz een diagnose gebaseerd op symptomen en uiterlijke kenmerken en klachten (omdat de bloedtest vaak niet betrouwbaar is), is het belangrijk deze mogelijke symtomen allemaal in kaart te brengen, en hier de patiënt of arts zijn idee over te laten vormen. De Ziekte van Lyme is immers van dien aard, dat vele symptomen komen en gaan en dat andere symptomen weer in de plaats komen, waardoor men bepaalde symptomen kan vergeten.

Doel van het in kaart brengen van alle symptomen, is om de patiënt een beter houvast of inzicht te geven, in zijn ziekte-toestand. Hij kan immers vergeten zijn bepaalde klachten of symptomen te hebben gehad in het verleden. 

Aan de hand van deze lijst is het waarschijnlijker dat de patiënt zich alle symptomen herinnert die hem in de laatste jaren zijn overkomen.  Op deze manier is de waarschijnlijkheid van de chronische ziekte van Lyme beter in te schatten.  Denk je dat de kans zeer groot is dat je lijdt aan de Ziekte van Lyme (mogelijk al jaren), dan kan je besluiten een behandelingsprogramma te volgen om deze ziekte aan te pakken.

Hoe dan ook, als geen enkele dokter of specialist erin slaagde een heldere diagnose te stellen en een afdoende behandeling aan te bieden, is het sowieso aan te raden om op zijn minst in de richting van Lyme te denken.  Je kan de Lyme-Checklist doen om de waarschijnlijkheid te bepalen of je leidt aan de Ziekte van Lyme.  

KLIK HIER VOOR DE LYME-CHECKLIST

Lijst van Symptomen van de Ziekte van Lyme na jaren (maar niet specifiek voor de Ziekte van Lyme) zijn de volgende:

 1. Onverklaarbare koorts, zweten, koude rillingen, blozen, warmte-uitbarstingen
 2. Onverklaarbare veranderingen in gewicht, zowel meer als minder
 3. Vermoeidheid
 4. Onverklaarbaar haarverlies
 5. Gezwollen (keel-)klieren
 6. Keelpijn
 7. Pijnlijke testikels of bekkenpijn
 8. Onverklaarbare onregelmatige menstruatie
 9. Onverklaarbare borstmelkproduktie of pijnlijke borsten
 10. Pijnlijke urineblaas of verstoorde blaasfunctie
 11. Seksuele minder functioneren of verlies van libido
 12. Maagklachten
 13. Verandering van de darmfunctie (constipatie of diarree)
 14. Pijn op de borst of op de ribben
 15. Kortademigheid of hoest, ademnood
 16. Hartkloppingen, hartslag overslaan
 17. Voorgeschiedenis van hartgeruis of minder functionerende hartklep
 18. Gewrichtspijn of –zwelling
 19. Stijfheid van de nek of rug
 20. Spierpijn of krampen
 21. Ongecontroleerde spiertrekkingen in het gezicht of andere spieren
 22. Hoofdpijn
 23. Nekstijfheid of krakende nek
 24. Tintelingen, gevoelloosheid, branderig of stekend gevoel
 25. Aangezichtsverlamming (Bell’s palsy)
 26. Ogen / visie: dubbel en/of wazig
 27. Oren / gehoor: zoemen, beltoon, oorpijn
 28. Toegenomen reisziekte, duizeligheid
 29. Licht gevoel in het hoofd, slecht evenwicht, moeite met lopen
 30. Tremors (voortdurende schudbewegingen van een of meer lichaamsdelen door onwillekeurige samentrekking van spieren)
 31. Verwarring, verwardheid, moeite met denken
 32. Moeite met concentratie of lezen
 33. Vergeetachtigheid, slecht korte termijngeheugen
 34. Desoriëntatie: verdwalen, naar verkeerde plaatsen gaan
 35. Moeilijkheden met spreken of schrijven
 36. Stemmingswisselingen, prikkelbaarheid of depressie
 37. Verstoorde slaap: te veel, te weinig, vroeg ontwaken
 38. Overdreven symptomen of ergere kater na consumptie van alcohol