Teek-gedragen bacteriële en andere infecties

Teken dragen zeer dikwijls meerdere infecties met zich mee, die allemaal tegelijkertijd kunnen worden overgedragen aan een gastheer op het moment van de tekenbeet. 

Deze  infecties omvatten een breed scala van bacteriële, parasitaire en virale infecties. 

Ook kunt u reeds vóór de tekenbeet, zonder het te weten, andere bacteriële, parasitaire, virale en schimmelinfecties bij u dragen die dus niets met de tekenbeet te maken hebben. Deze infecties kunnen zo miniem zijn dat ze geen invloed hebben op je dagelijks leven.  

Ze kunnen echter gereactiveerd of verergerd worden door de Lyme-bacterie. 

Co-infecties kunnen de ernst van de symptomen van Lyme-MSIDS (Meervoudige Systemische Infectie Ziekte Syndromen) verhogen, onder meer door het immuunsysteem te onderdrukken en te voorkomen dat het lichaam deze en andere niet-verwante infecties goed kan bestrijden.  

Patiënten met MSIDS worden vaak gelijktijdig met meerdere organismen geïnfecteerd en de behandelingsmethoden verschillen aanzienlijk per organisme. 

Het is van essentieel belang ervoor te zorgen dat de patiënten goed gescreend en behandeld worden op alle co-infecties, inclusief bacteriële, parasitaire, virale en schimmelinfecties. 

Lyme en andere co-infecties: parasitaire en virale infecties

Parasitaire infecties

Parasitaire infecties, zoals Babesia (malaria-achtige organismen) worden vaak aangetroffen bij patiënten met een hardnekkige ziekte van Lyme. Naast virale en schimmelinfecties kunnen deze infecties zowel de chronische symptomen van de ziekte van Lyme en MSIDS versterken als veroorzaken. 

Dit geldt met name wanneer ze voorkomen bij andere bacteriële infecties en andere chronische aandoeningen. 

Wat zijn de symptomen bij iemand die besmet is met Babesia: overdag zweten, nachtelijk zweten, koude rillingen, koorts, hoest en tekort aan lucht. Deze symptomen, die bij veel patiënten voorkomen, zijn in feite klassieke symptomen van Babesiose, een parasitaire infectie die gedragen kan worden door dezelfde teek die ook de ziekte van Lyme draagt. 

Deze symptomen zullen niet verdwijnen of reageren op de klassieke antibiotica-therapie voor de ziekte van Lyme alleen. 

Dit betekent dat als u met Lyme wordt gediagnosticeerd, maar niet getest bent en behandeld voor andere mede-besmettingen, co-infecties zoals Babesiose, de behandeling minder effect zal hebben. 

 

Virale Infecties

Er zijn veel overgedragen virusinfecties die de patiënt met de ziekte van Lyme en MSIDS kunnen aantasten. 

Chronische virale infecties, zoals parasitaire infecties, kunnen ook een deel van de resistente symptomatologie zijn, die we zien bij de MS-populatie met de ziekte van Lyme, bij wie de antibiotica-therapie mislukt. 

Virussen reageren niet op antibiotica, en van sommige van deze virussen is al aangetoond dat ze ziekte veroorzaken bij patiënten met het chronisch vermoeidheidssyndroom en fybromyalgie. 

Verder wetenschappelijk onderzoek is nodig om de rol van virussen bij het aandrijven van chronische ziekten bij patiënten met de ziekte van Lyme en MSIDS te verduidelijken, met name bij patiënten voor wie de traditionele therapieën falen. 

Chronische MSIDS-patiënten, vooral als hij of zij aanzienlijke vermoeidheid, fibromyalgie en neurologische symptomen vertoont, kunnen zonder het te weten virale infecties bij zich dragen en zodra ze geïnfecteerd raken met de ziekte van Lyme en andere co-infecties, kan dit een reactivering van een eerdere virusinfecties en een verergering van hun toestand veroorzaken. 

De meest gemeenschappelijke virale besmettingen kunnen zijn: 

  1. Het Epstein-Barrvirus
  2. Het menselijk herpesvirus (HHV-6)
  3. Het Cytomegalovirus (CMV)
  4. Het West-Nijlvirus